zabawki
Konto  Koszyk  Zamówienie   
Marki
Gormiti Niepokonani Władcy Sił Natury
Star Wars
Przytulanki do kolorowania
Turbo Crash
Little Tikes
TURTLES
Fisher Price
Hot Wheels
Playskool
polly pocket Barbie
my little Pony Play-Doh
baby annabell Snubbies
Chou Chou MB PARKER
EPEE Trikolina
Zabawki
->
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Zabawki-Swiata.pl

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem Sklepu Zabawki-Swiata.pl zwanego dalej Sklepem jest firma JEREMI Arkadiusz Dziełak z siedzibą w Toruniu ul. Grudziądzka 163 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Toruniu pod numerem WEiR.6411-52742/06 , zwana w dalszej części regulaminu firmą JEREMI. NIP 852-116-89-01. REGON 812610359.

2. Firma JEREMI jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem (sprzedawcą zamówionych Produktów).

3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym Zabawki-Swiata.pl Wszystkie Produkty oferowane w Zabawki-Swiata.pl są najwyższej jakości i posiadają wszelkie wymagane w Polsce jak i w Unii Europejskiej atesty dopuszczające je do użytku przez dzieci. Informacja o wieku dla jakiego dany Produkt jest przeznaczony znajduje się w opisie każdego Produktu.

4. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.

5. Zamówień w sklepie Zabawki-Swiata.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 lat, które ukończyły lat 13 mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców.

6. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy JEREMI. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez firmę JEREMI w celach promocyjno-marketingowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

II. Składanie zamówień. Potwierdzanie zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż z wysyłką Produktów na terenie Polski.

2. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

3. Firma JEREMI zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

4. Zamówienia na Produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. Firma JEREMI może jednak odmówić realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od dystrybutora.

6. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie w sposób określony w dalszej części niniejszego regulaminu.

7. Pracownik Sklepu może (ale nie musi) kontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

8. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia firma JEREMI zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji firma JEREMI niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Klient zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. Wskazane jest podanie numeru komórkowego co ułatwia kontakt i umówienie z kurierem.

10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

11. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do dwóch dni roboczych od dnia jego przesłania do Sklepu.

12. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w przeciągu 3 dni od jego złożenia, zamówienie zostaje anulowane.

13. Do momentu wysłania przesyłki Klient może w dowolnej chwili anulować zamówienie poprzez wysłanie listu elektronicznego z podaniem numeru zamówienia.

III. Dostawa i formy płatności.

1. Decyzję o formie dostawy i płatności podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.

2. Szczegółowe zasady dostawy Produktów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

3. Koszt dostawy podany jest w formularzu zamówienia oraz na stronie zabawki-swiata.pl/realizacja.php.

4. Zamówione w ramach Sklepu Produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego Produktu, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.

6. Zapłata za zakupiony Produkt realizowana jest gotówką w chwili dostawy, kartą płatniczą albo przelewem na konto bankowe przed wysyłką Produktu.

7. W przypadku płatności przy odbiorze, pieniądze za zakupiony Produkt, po uprzednim pokwitowaniu, odbiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę. W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto.

8. Koszty dostawy w wysokości podanej w formularzu zamówienia pokrywa w całości Klient. W przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 350 zł koszt dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa Sklep. W przypadku przesyłki kurierskiej koszt dostawy pokrywa Sklep, gdy wartość zamówienia przekracza 400 zł.

IV. Reklamacje. Gwarancja jakości i satysfakcji z zakupu.

1. Firma JEREMI uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do firmy JEREMI wyłacznie w przypadku nie uznania reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

3. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę protokołu reklamacyjnego.

5. Reklamacje składane są w siedzibie firmy JEREMI osobiście, telefonicznie, faxem lub mailem na adres zabawki@jeremi.pl (87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 163, tel +48 56 621 14 46 w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze.)

6. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do firmy JEREMI na własny koszt. Po uznaniu reklamacji koszt ten zostanie zwrócony. Firma JEREMI nie będzie przyjmować żadnych przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

7. Klient może – zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów – odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Klientowi Produktu.

8. Wzór stosownego oświadczenia będzie dostarczany Klientowi wraz z zamówionym Produktem. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania lub być uszkodzony, dotyczy to także opakowania.

9. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.

V. Polityka Prywatności.

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem Jeremi Arkadiusz Dziełak, Grudziądzka 163, 87-100 Toruń lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zabawki.swiata@gmail.com

1. Podczas składania zamówienia klient dobrowolnie podaje swoje imię, nazwisko adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

2. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki "cookies" (ciasteczka) oraz system Google Analytics.

3. Dane podane przez Klienta podczas są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia.

4. Dane Klienta udostępniane są firmom kurierskim (Poczta Polska, GLS Poland) i operatorowi płatności (PayU S.A.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

5. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

6. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

7. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

8. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

9. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

10. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

11. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Firma JEREMI zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

2. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

3. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonywania zamówienia w Sklepie.

5. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie realizacji zamówień prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: zabawki@jeremi.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 2 z 2000 r.).

6. Adres do korespondencji Sklepu:
Zabawki-Swiata.pl, JEREMI Arkadiusz Dziełak, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 163.

7. Adres elektroniczny: zabawki@jeremi.pl.

Kontynuuj
Wyszukiwanie
Słowo kluczowe
Cena:
od do
Wiek:
od do
 
Koszykkoszyk
...jest pusty
Reklamy Google
Producenci
Zapf Creation Hasbro
Mattel Lego
EPEE
Disney
Polecamy
sofa4you 
DobreProgramiki.pl
AKCEPTUJEMY
Akceptujemy płatności:
-przy odbiorze
-przelewem bankowym
-kartami kredytowymi
- szybkie płatności PayU

PayU - Bezpieczne płatności internetowe
Bestsellery
01.GORMITI Final Evolution - 7 Pack - Ludzie Ziemi
02.Dino jajo - Poszukiwanie tajemnic prehistorii
03.Leniuchowo Lazy Town maskotka 30 cm Sportakus
04.Gra - Stolice Świata
05.Leniuchowo Lazy Town maskotka 30 cm Stephanie
06.Gra - STOP and GO!
07.Leniuchowo Lazy Town maskotka 18 cm Sportakus
08.Lalka Moni
09.Leniuchowo Lazy Town maskotka 18 cm Stephanie
10.GORMITI III - 4 Pack - Władcy Lasu
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Copyright © 2004-2011 Zabawki Świata - Internetowy sklep z zabawkami. Najlepsze zabawki dla dzieci.